STRÅLMÄTNING FÖR EN
SÄKRARE VÄRLD
Home   |   Select language:   English   Deutsch   Dansk   Svenska
Produkter
Referenser
Service
Hälse/säkerhet
Nyheter
Om oss
 

Hälsa/säkerhet

Imec har verkligen tagit sig an den viktiga uppgiften att bidra till en säkrare och hälsosammare värld.

Fokus ligger på att identifiera strålningsutsatta miljöer - all strålning eller potentiell strålning måste mätas och elimineras/begränsas.

Inom metallåtervinning, en verksamhet som bidrar till att minska koldioxidutsläppen, måste eventuell strålning upptäckas så att den inte skadar människor eller förorenar slutprodukterna.

Inom radiofysiken är det viktigt att den allra bästa utrustning för strålmätning och -skydd används så att personal och patienter exponeras för så låga doser som möjligt. Återigen, med bästa möjliga mätning av de lägsta stråldoserna uppnås bäst resultat.

Genom områdesövervakning av gränser, hamnar och flygplatser kan även oönskade nuklider och därigenom strålning upptäckas.

Med våra analysinstrument kan du detektera endast de specificerade substraten (t.ex. RoHS). Att värna om miljön är en av våra viktigaste uppgifter.

 

Verksamhet

Som ombud för tre av världens förmodligen bästa tillverkare av mätutrustning har Imec den viktiga uppgiften att kommunicera hur denna utrustning kan bidra till en säkrare och mer hälsosam värld. Att utbilda våra kunder är lika viktigt som att serva utrustningen.

Mål

Imec tillhandahåller snabba, exakta och tillförlitliga lösningar och tjänster som tillgodoser kundernas krav inom vårt marknadsområde.

Detta marknadsområde är Norden, Tyskland (ej radiofysik), Polen och Baltikum.

 

Kontakta oss

Imec ApS

Erhvervsparken 7
DK-4621 Gadstrup
Danmark
Tel.: +45 46 40 78 85
Fax: +45 46 31 01 52

info@imec.dk