STRÅLMÄTNING FÖR EN
SÄKRARE VÄRLD
Home   |   Select language:   English   Deutsch   Dansk   Svenska
Produkter
Referenser
Service
Hälse/säkerhet
Nyheter
Om oss
 

Om oss

Imec tillhandahåller snabba, exakta och tillförlitliga lösningar och tjänster som tillgodoser kundernas krav inom vårt marknadsområde. Detta marknadsområde är Norden, Tyskland (ej radiofysik), Polen och Baltikum.

Imec saluför och servar mätutrustning och system för detektering och mätning av alla typer av strålning.

Imec tillhandahåller 2 typer av högkvalitativa analysinstrument (endast den danska marknaden): handinstrument baserade på XRF-teknik och stationära instrument med OES-teknik.

Imecs lokaler ligger ca 4 mil utanför Köpenhamn och omfattar ett komplett teknikcenter med kalibreringsanläggning. 

Imec grundades 1997 och utsågs till representant för Ludlum Measurements Inc. (baserat i Sweetwater, Texas, USA) 1998. 2009 förvärvades Imec av MV Invest, som också äger ett antal företag verksamma inom marktjänstutrustning (lufthamna) på internationell nivå.

2010 tecknade Imec och Bruker ett samarbetsavtal avseende Brukers handhållna XRF-instrument. 2012 utvidgades detta avtal till att även omfatta Brukers OES-system. 

2015 Indgik Imec et samarbetsavtal med TSI ChemLogix, USA omkring LIBS och Raman.

Verksamhet

Som ombud för tre av världens förmodligen bästa tillverkare av mätutrustning har Imec den viktiga uppgiften att kommunicera hur denna utrustning kan bidra till en säkrare och mer hälsosam värld. Att utbilda våra kunder är lika viktigt som att serva utrustningen.

Mål

Imec tillhandahåller snabba, exakta och tillförlitliga lösningar och tjänster som tillgodoser kundernas krav inom vårt marknadsområde.

Detta marknadsområde är Norden, Tyskland (ej radiofysik), Polen och Baltikum.

 

Kontakta oss

Imec ApS

Erhvervsparken 7
DK-4621 Gadstrup
Danmark
Tel.: +45 46 40 78 85
Fax: +45 46 31 01 52

info@imec.dk