STRÅLMÄTNING FÖR EN
SÄKRARE VÄRLD
Home   |   Select language:   English   Deutsch   Dansk   Svenska
Produkter
Referenser
Service
Hälse/säkerhet
Nyheter
Om oss
 

Referenser

Imecs kunder verkar inom en mängd olika branscher och inom både privat och offentlig sektor.

Några av dessa är: tillverkare av metallkomponenter, stålverk, elektroniktillverkare, skrotföretag, säkerhetsföretag, miljöföretag, sjukhus, försvarsindustri, tull, universitet, laboratorier, konsultföretag.

Imec lämnar gärna referenser, men eftersom en referens måste ha relevans för det specifika området föredrar vi att presentera dem på förfrågan.

 

 Referenser

 

Verksamhet

Som ombud för tre av världens förmodligen bästa tillverkare av mätutrustning har Imec den viktiga uppgiften att kommunicera hur denna utrustning kan bidra till en säkrare och mer hälsosam värld. Att utbilda våra kunder är lika viktigt som att serva utrustningen.

Mål

Imec tillhandahåller snabba, exakta och tillförlitliga lösningar och tjänster som tillgodoser kundernas krav inom vårt marknadsområde.

Detta marknadsområde är Norden, Tyskland (ej radiofysik), Polen och Baltikum.

 

Kontakta oss

Imec ApS

Erhvervsparken 7
DK-4621 Gadstrup
Danmark
Tel.: +45 46 40 78 85
Fax: +45 46 31 01 52

info@imec.dk