STRÅLMÄTNING FÖR EN
SÄKRARE VÄRLD
Home   |   Select language:   English   Deutsch   Dansk   Svenska
Produkter
Referenser
Service
Hälse/säkerhet
Nyheter
Om oss
 

Teknisk Service

Certifierat kalibrerings- och reparationsanläggning i Europa för Ludlum Measure-ments Inc.

Imec har i många år kalibrerat och repararat handhållna detektorer och övervakningssytem (eksepelvis radioakportaler). Imec uppdaterade nyligen sin tekniska anläggning med nya kalibreringsverktyg och ny mätutrustning. Imecs teknikera har gennomgått reparations-och kalibreringsutbildning i Ludlum Measurements Inc:s fabrik i Sweetwater, Texas, och erhöll kursintyg. Imecs tekniska anläggning kommer ävan at granskas årligen av LMI.

Som enda center för teknisk support och kalibrering av Ludlum Measurements produkter i Europa har vi förmånen att serva många europeiska kunder.

För Brukers XRF-instrument har Imec ett servicelager med snabbt utbytbara delar. Eftersom Bruker har ett eget välfungerande servicecenter i Berlin sker all europeisk XRF-service där.Vad gäller Brukers OES-system sköts all service av Bruker i Kalkar (nordvästra Tyskland).  

Imecs tjänsteutbud omfattar heltäckande support och utbildning.

Imec erbjuder också konsulttjänster som nuklididentifikation, metallidentifikation och miljöanalys. Att utarbeta säkerhetsprocesser är ett annat av våra kompetensområden.

 

Eftermarknadsservice

Verksamhet

Som ombud för tre av världens förmodligen bästa tillverkare av mätutrustning har Imec den viktiga uppgiften att kommunicera hur denna utrustning kan bidra till en säkrare och mer hälsosam värld. Att utbilda våra kunder är lika viktigt som att serva utrustningen.

Mål

Imec tillhandahåller snabba, exakta och tillförlitliga lösningar och tjänster som tillgodoser kundernas krav inom vårt marknadsområde.

Detta marknadsområde är Norden, Tyskland (ej radiofysik), Polen och Baltikum.

 

Kontakta oss

Imec ApS

Erhvervsparken 7
DK-4621 Gadstrup
Danmark
Tel.: +45 46 40 78 85
Fax: +45 46 31 01 52

info@imec.dk