STRÅLMÄTNING FÖR EN
SÄKRARE VÄRLD
Home   |   Select language:   English   Deutsch   Dansk   Svenska
Produkter
Referenser
Service
Hälse/säkerhet
Nyheter
Om oss

Produkter

Ludlum Measurements: Ludlum tillverkar en mängd olika strålmätningsprodukter. Sortimentet omfattar allt från stora portaler och avancerade system till handinstrument för så gott som alla användningsområden.

Alla produkter har en avancerad konstruktion, är mycket kraftfulla och har lång livslängd. Imec kalibrerar och servar Ludlum-produkter som är mer än 10 år gamla och i gott skick. 

Vid särskilda behov kan vår systemavdelning utveckla lösningar som är skräddarsydda efter kundens behov.

Klicka på det område du är intresserad av i sidomenyn eller gå till

www.ludlums.com och www.metals.ludlums.com

 

 

Ludlum Medical Physics: Strålskydd är naturligtvis en förutsättning i alla strålningsmiljöer. Ludlum Medical Physics har ett antal mycket kompetenta och effektiva produkter inom både mätning och skydd. Företaget erbjuder ett stort antal testverktyg för kvalitetssäkring inom nukleärmedicin, diagnostik och provtagning.

Klicka på det område du är intresserad av i sidomenyn eller gå till

 www.medphys.ludlums.com

 

 

Bruker XRF och OES:  Bruker har ett mycket konkurrenskraftigt sortiment handhållna XRF-produkter som tillgodoser nästan alla behov när det gäller bärbar analys av metaller, plast etc. Produkterna har förstklassig precision, hållbarhet och ergonomi.

Om du vill ha mer information om Brukers OES-system klickar du på det område du är intresserad av i sidomenyn eller går till

www.bruker.com 

 

Verksamhet

Som ombud för tre av världens förmodligen bästa tillverkare av mätutrustning har Imec den viktiga uppgiften att kommunicera hur denna utrustning kan bidra till en säkrare och mer hälsosam värld. Att utbilda våra kunder är lika viktigt som att serva utrustningen.

Mål

Imec tillhandahåller snabba, exakta och tillförlitliga lösningar och tjänster som tillgodoser kundernas krav inom vårt marknadsområde.

Detta marknadsområde är Norden, Tyskland (ej radiofysik), Polen och Baltikum.

 

Kontakta oss

Imec ApS

Erhvervsparken 7
DK-4621 Gadstrup
Danmark
Tel.: +45 46 40 78 85
Fax: +45 46 31 01 52

info@imec.dk