STRÅLMÄTNING FÖR EN
SÄKRARE VÄRLD
Home   |   Select language:   English   Deutsch   Dansk   Svenska
Produkter
Referenser
Service
Hälse/säkerhet
Nyheter
Om oss

Radiofysik

Hösten 2009 bildades Ludlum Medical Physics med syfte att fokusera på den snabbväxande radiofysiksektorn. Medical Physics är också den del av Ludlum-koncernen som sedan dess har lanserat flest nya produkter. Imec vill lyfta fram den digitala strålmätaren med jontrykkammare 9DP som mäter exponering och exponeringshastighet med hög precision. Det här instrumentet har också funktioner för autoområde och nollställning, registrering av högsta doshastighet och datalagring på ett USB-minne. Modellen finns nu även i en pulsad fältmätningsversion: 9DP-1. Båda modellerna kan extrautrustas för att möjliggöra webbaserad dataöverföring till en dator.

Utöver dessa effektiva provtagningsinstrument och testverktyg tillhandahåller vi även 2-tumsplanchetter i stål och aluminium.

Imec konstruerar och tillverkar också skräddarsydda skyddssystem för alla tillämpningar. 

Katalog Radiofysik (pdf)

www.medphys.ludlums.com

 

Skyddssystem på Hillerøds sjukhus

Hillerøds sjukhus

Verksamhet

Som ombud för tre av världens förmodligen bästa tillverkare av mätutrustning har Imec den viktiga uppgiften att kommunicera hur denna utrustning kan bidra till en säkrare och mer hälsosam värld. Att utbilda våra kunder är lika viktigt som att serva utrustningen.

Mål

Imec tillhandahåller snabba, exakta och tillförlitliga lösningar och tjänster som tillgodoser kundernas krav inom vårt marknadsområde.

Detta marknadsområde är Norden, Tyskland (ej radiofysik), Polen och Baltikum.

 

Kontakta oss

Imec ApS

Erhvervsparken 7
DK-4621 Gadstrup
Danmark
Tel.: +45 46 40 78 85
Fax: +45 46 31 01 52

info@imec.dk